درام فیلتر استیل مدل A12

درام فیلتر پرورش ماهی، قیمت درام فیلتر، روش کار درام فیلتر، تصفیه آب،
درام فیلتر پرورش ماهی، قیمت درام فیلتر، روش کار درام فیلتر، تصفیه آب،
درام فیلتر پرورش ماهی، قیمت درام فیلتر، روش کار درام فیلتر، تصفیه آب،

ظرفیت تصفیه آب با مش 20 میکرون 80 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 30 میکرون 130 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 60 میکرون 200 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 80 میکرون 240 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 100 میکرون 280 لیتر بر ثانیه
جنس دستگاه استیل 304
جنس توری مش استیل 304
سطح توری مش 5.16 متر مربع
طول دستگاه 220 سانتیمتر
عرض دستگاه 150 سانتیمتر
ارتفاع دستگاه 167 سانتیمتر
قدرت موتور 0.37 کیلو وات