درام فیلتر استیل مدل A3

درام فیلتر پرورش ماهی، قیمت درام فیلتر، روش کار درام فیلتر، تصفیه آب،

ظرفیت تصفیه آب با مش 20 میکرون 20 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 30 میکرون 35 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 60 میکرون 51 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 80 میکرون 59 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 100 میکرون 70 لیتر بر ثانیه
جنس دستگاه استیل 304
جنس توری مش استیل 304
سطح توری مش 1.29متر مربع
طول دستگاه 92 سانتیمتر
عرض دستگاه 150 سانتیمتر
ارتفاع دستگاه 167 سانتیمتر
قدرت موتور 0.37 کیلو وات