درام فیلتر استیل مدل A6

درام فیلتر پرورش ماهی، قیمت درام فیلتر، روش کار درام فیلتر، تصفیه آب،

ظرفیت تصفیه آب با مش 20 میکرون 40 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 30 میکرون 70 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 60 میکرون 105 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 80 میکرون 111 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 100 میکرون 130 لیتر بر ثانیه
جنس دستگاه استیل 304
جنس توری مش استیل 304
سطح توری مش 2.58متر مربع
طول دستگاه 135 سانتیمتر
عرض دستگاه 150 سانتیمتر
ارتفاع دستگاه 167 سانتیمتر
قدرت موتور 0.37 کیلو وات