درام فیلتر استیل مدل M12

درام فیلتر پرورش ماهی، قیمت درام فیلتر، روش کار درام فیلتر، تصفیه آب،

ظرفیت تصفیه آب با مش 20 میکرون 82 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 30 میکرون 140 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 60 میکرون 210 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 80 میکرون 244 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 100 میکرون 290 لیتر بر ثانیه
جنس دستگاه استیل 304
جنس توری مش استیل 304
سطح توری مش 5.16 متر مربع
طول دستگاه 162 سانتیمتر
عرض دستگاه 190 سانتیمتر
ارتفاع دستگاه 210 سانتیمتر
قدرت موتور 0.75 کیلو وات