درام فیلتر استیل مدل M16

درام فیلتر پرورش ماهی، قیمت درام فیلتر، روش کار درام فیلتر، تصفیه آب،

ظرفیت تصفیه آب با مش 20 میکرون 110 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 30 میکرون 184 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 60 میکرون 280 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 80 میکرون 310 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 100 میکرون 370 لیتر بر ثانیه
جنس دستگاه استیل 304
جنس توری مش استیل 304
سطح توری مش 6.88متر مربع
طول دستگاه 250 سانتیمتر
عرض دستگاه 190 سانتیمتر
ارتفاع دستگاه 210 سانتیمتر
قدرت موتور 0.75 کیلو وات