درام فیلتر استیل مدل M20

درام فیلتر پرورش ماهی، قیمت درام فیلتر، روش کار درام فیلتر، تصفیه آب،

ظرفیت تصفیه آب با مش 20 میکرون 136 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 30 میکرون 230 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 60 میکرون 350 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 80 میکرون 390 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 100 میکرون 460 لیتر بر ثانیه
جنس دستگاه استیل 304
جنس توری مش استیل 304
سطح توری مش 8.6 متر مربع
طول دستگاه 290 سانتیمتر
عرض دستگاه 190 سانتیمتر
ارتفاع دستگاه 210 سانتیمتر
قدرت موتور 0.75 کیلو وات