درام فیلتر استیل مدل M24

درام فیلتر پرورش ماهی، قیمت درام فیلتر، روش کار درام فیلتر، تصفیه آب،

ظرفیت تصفیه آب با مش 20 میکرون 164 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 30 میکرون 280 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 60 میکرون 420 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 80 میکرون 470 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 100 میکرون 550 لیتر بر ثانیه
جنس دستگاه استیل 304
جنس توری مش استیل 304
سطح توری مش 10.32 متر مربع
طول دستگاه 335 سانتیمتر
عرض دستگاه 190 سانتیمتر
ارتفاع دستگاه 210 سانتیمتر
قدرت موتور 0.75 کیلو وات