درام فیلتر استیل مدل M28

درام فیلتر پرورش ماهی، قیمت درام فیلتر، روش کار درام فیلتر، تصفیه آب،

ظرفیت تصفیه آب با مش 20 میکرون 190 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 30 میکرون 330 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 60 میکرون 480 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 80 میکرون 550 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 100 میکرون 650 لیتر بر ثانیه
جنس دستگاه استیل 304
جنس توری مش استیل 304
سطح توری مش 12.04 متر مربع
طول دستگاه 380 سانتیمتر
عرض دستگاه 190 سانتیمتر
ارتفاع دستگاه 210 سانتیمتر
قدرت موتور 0.75 کیلو وات