درام فیلتر استیل مدل M32

درام فیلتر پرورش ماهی، قیمت درام فیلتر، روش کار درام فیلتر، تصفیه آب،

ظرفیت تصفیه آب با مش 20 میکرون 220 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 30 میکرون 380 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 60 میکرون 550 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 80 میکرون 640 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 100 میکرون 750 لیتر بر ثانیه
جنس دستگاه استیل 304
جنس توری مش استیل 304
سطح توری مش 13.76 متر مربع
طول دستگاه 420 سانتیمتر
عرض دستگاه 190 سانتیمتر
ارتفاع دستگاه 210 سانتیمتر
قدرت موتور 0.75 کیلو وات