درام فیلتر استیل مدل H4

درام فیلتر پرورش ماهی، قیمت درام فیلتر، روش کار درام فیلتر، تصفیه آب،
درام فیلتر پرورش ماهی، قیمت درام فیلتر، روش کار درام فیلتر، تصفیه آب،
درام فیلتر پرورش ماهی، قیمت درام فیلتر، روش کار درام فیلتر، تصفیه آب،

ظرفیت تصفیه آب با مش 20 میکرون 30 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 30 میکرون 46 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 60 میکرون 68 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 80 میکرون 76 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 100 میکرون 90 لیتر بر ثانیه
جنس دستگاه استیل 304
جنس توری مش استیل 304
سطح توری مش 1.72 متر مربع
طول دستگاه 120 سانتیمتر
عرض دستگاه 102 سانتیمتر
ارتفاع دستگاه 120 سانتیمتر
قدرت موتور 0.25 کیلو وات