درام فیلتر استیل مدل H8

درام فیلتر پرورش ماهی، قیمت درام فیلتر، روش کار درام فیلتر، تصفیه آب،
درام فیلتر پرورش ماهی، قیمت درام فیلتر، روش کار درام فیلتر، تصفیه آب،
درام فیلتر پرورش ماهی، قیمت درام فیلتر، روش کار درام فیلتر، تصفیه آب،

ظرفیت تصفیه آب با مش 20 میکرون 60 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 30 میکرون 92 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 60 میکرون 136 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 80 میکرون 152 لیتر بر ثانیه
ظرفیت تصفیه آب با مش 100 میکرون 180 لیتر بر ثانیه
جنس دستگاه استیل 304
جنس توری مش استیل 304
سطح توری مش 3.44 متر مربع
طول دستگاه 210 سانتیمتر
عرض دستگاه 102 سانتیمتر
ارتفاع دستگاه 120 سانتیمتر
قدرت موتور 0.25 کیلو وات