پرورش بچه ماهی قزل آلا

پس از اینکه بچه ماهی تازه به شنا افتاد غذا دهی شان باید شروع شود با خوراک های خشک که از لحاظ کیفیت و کمیت پروتئین ( 50 – 60 درصد )، ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیازشان بالانس شده باشند.

پس از اینکه بچه ماهی تازه به شنا افتاد غذا دهی شان باید شروع شود با خوراک های خشک که از لحاظ کیفیت و کمیت پروتئین ( 50 – 60 درصد )، ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیازشان بالانس شده باشند. سایز خوراک نیز بسیار مهم است. در طول مدت پرورش بچه ماهی فواصل بین غذادهی باید در حدود 1 – 2 ساعت باشد. علائم و نشانه های ناکافی بودن غذا دهی اختلاف سایز بین بچه ماهیان می باشد. و ممکن است باعث همجنس خواری جدی شود. شکلهای مختلفی از مخازن برای پرورش بچه ماهیان استفاده می شود. تراف های به طول چند متر، مخازن مستطیلی یا گرد دستگاه های پرورشی هستند که به طور گسترده ای بکار برده می شوند. عمق آب بین 0.1 و 0.2 متر شروع می شود و به تدریج تا 0.5 – 0.8 متر افزایش می یابد. تراکم پرورش بچه ماهی در مخازن ممکن است بین 2000 تا 5000 بچه ماهی در هر متر مربع و با حجم آب حدود 05 – 1 لیتر در ثانیه باشد. برای اطمینان از رشد بدون وقفه بچه ماهیان توصیه می شود که سیستم های پرورشی در مکان های سر پوشیده ایجاد گردد. زیرا تغییرات روزانه درجه حرارت هوا بر دمای آب تاثیر گذاشته و تراکم بچه ماهیان در تانک های پرورشی در دما های مختلف متفاوت است.