شرکت آبزی گستر گرین

تولید کننده درام فیلترهای استیل
مدیرعامل شرکت :مهندس حمیدرضا چگنی
آدرس : بروجرد، خیابان سعدی، کوچه جنانی، پلاک 20 شرکت آبزی گستر گرین
شماره تماس دفترchegeni.121@gmail.com
کانال تلگرامی شرکت @irantrout