پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان

روشهای پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان به همراه دیگر پارامترهای کیفی آب و همچنین میزان آب مورد نیاز برای پرورش ماهی قزل آلا در سایزهای مختلف در ادامه ارائه شده است.

ادامه مطالب

تکثیر قزل آلای رنگین کمان

تکثیر قزل آلای رنگین کمان به خوبی مشخص و روش های آن کاملاً توسعه یافته است و روش لقاح خشک رایج ترین تکنیک تکثیر ماهی قزل آلا است. فن تکثیر ماهی قزل آلای رنگین کمان به طور کاملی در صفحات این وبسایت ارئه شده است

ادامه مطالب

مدیریت بهداشت مزارع پرورش ماهی

مدیریت بهداشت مزارع پرورش ماهی یکی از مهمترین بخش های تولید می باشد. در این صفحات روشهای تشخیص و درمان بیماری های ماهی قزل آلای رنگین کمان ارائه شده است

ادامه مطالب

پرورش ماهیان خاویاری

تولید گوشت ماهیان خاویاری در ایران یک صنعت جدید و رو به رشد می باشد. پرورش ماهیان خاویاری جهت استحصال خاویار و تولید گوشت به صورت متراکم در دنیا قدمت 48 ساله دارد که پیش گامان این صنعت روس های هستند. در ادامه روشهای پرورش ماهیان خاویاری ارائه شده است

ادامه مطالب

پرورش کپور

کپور یکی از غذا های لوکس در اواسط و اواخر دوره روم باستان بوده است. که در استخرهای توسط رومیان نگهداری می شدند. و بعد از آن در استخرهای که در کلیسای مسیحیان ساخته شده بود نگهداری شدند. کپور ماهیان بیش از 2000 سال است که در چین پرورش داده می شود. و بچه ماهیان به طور منظمی از رودخانه ها جمع آوری و در استخرهای که قابلیت خشک شدن داشتند پرورش داده می شدند

پرورش کپور در مخازن و قفسه ها از رشد مناسبی برخوردار هستند و همچنین از خوراک های تجاری به خوبی تغذیه می کنند. مقدار تولید ماهی در مخازن و قفسها بر اساس کیلو گرم یا تعداد ماهی بر واحد حجم آب بیان می شود. یکی از روش های گسترده پرورش متراکم ماهی استفاده از مخازن می باشد. مخازن صرف نظر از اندازه و جنس شان ( خاک، بتن، فایبرگلاس...) برای نگهداری ماهی مناسب هستند اگر کیفیت آب خوب باشد. کیفیت آب در مخازن با ورود آب و اکسیژن تازه می تواند حفظ شود. برای پرورش ماهی کپور در مخازن می توان از آب تازه استفاده کرد و یا آب پساب مخازن را بعد از فیلتر مکانیکی و بیولوژیکی دوباره مورد استفاده قرار داد. دمای مناسب برای پرورش ماهی کپور بین 18 تا 24 درجه سانتیگراد ( ولی ترجیحا بالای 20 – 22 درجه سانتیگراد ) می باشد. حداقل اکسیژن محلول آب در مخازن پرورشی کپور بین 5 تا 6 میلیگرم در لیتر می باشد.