درام فیلتر استیل DRUM FILTERS

درام فیلتر پرورش ماهی

دفعیات جامد آبزیان در حوضچه های پرورشی باید در کوتاه ترین زمان ( دینامیک گردش آب در حوضچه نقش مهمی ایفا می کند) و بدون شکسته شدن به سمت فیلتر مکانیکی هدایت شوند. زیرا هرچه دفعیات به صورت توده های جامد باشند میزان برداشت آنها افزایش می یابد. به طور مثال در یک مزرعه 30 تنی پرورش ماهی که از فیلتر مکانیکی ( درام فیلتر ) با بازده 50 درصد استفاده می کند در طول دوره پرورش با احتساب 85 درصد رطوبت 75 تن لجن تولید می کند.

مشخصات انواع درام فیلتر های استیل در ادامه ارائه شده است. برای انتخاب درام فیلتر مناسب با توجه به حجم آب ورودی یا در گردش مزرعه پرورش ماهی و مش توری مناسب از جداول زیر مدل درام را انتخاب نماید. به طور مثال برای تصفیه آب یک مزرعه پرورش ماهی با حجم آب ورودی 136 لیتر در ثانیه با مش 63 ( عموما مش 60 خوانده می شود) مدل H8 انتخاب می گردد.

کارشناس فروش: مهندس چگنی 989163680700+

درام فیلتر پرورش ماهی

کارشناس فروش: مهندس چگنی 989163680700+

درام فیلتر پرورش ماهی

یکی از قسمت های مهم درام فیلترها سیستم شستشوی توری ها می باشد که از مهمترین مشکلات این سیستم گرفتگی نازل ها و ناکارآمد بودن زاویه و مقدار پاشش آب به توری ها درام می باشد. در جهت رفع این مشکل نازل های طراحی و ساخته شده که تمامی موارد ذکر شده در بالا را مرتفع می نماید.

درام فیلتر پرورش ماهی

یکی از قسمتهای مهم درام فیلتر توری ها هستند که از جنس استیل 304 یا 316 می باشند که بسیار مقاوم است در برابر خورندگی آب ، تعویض این توری ها بسیار آسان و سریع می باشد که یکی از ویژگیهای مهم این نوع درام فیلتر ها محسوب می شود ( در مزارع پرورش ماهی درام فیلتر به صورت مداوم کار می کند و هرگونه وقفه در فعالیت درام فیلتر یعنی قطع شدن سیستم آب در گردش مجموعه بدین جهت باید تعویض توری ها با سرعت و خیلی آسان صورت پذیرد )

درام فیلتر پرورش ماهی

کارشناس فروش: مهندس چگنی 989163680700+

درام فیلتر پرورش ماهی

برای بالا بردن راندمان بهینه در مصرف برق و همچنین افزایش طول عمر موتور و گریبکس در این نوع درام فیلتر ها انتقال قدرت با کمترین واسطه به درام فیلتر منتقل می شود.

درام فیلتر پرورش ماهی
درام فیلتر پرورش ماهی

جهت بهبود دوران درام و همچنین حرکت لغزشی درام در هنگام روشن شدن موتور درام فیلتر از نوع خاصی از یاتاقان استفاده شده که علاوه بر رعایت موارد ذکر شده در مقابل سایش و خورندگی آب بسیار مقاوم است

درام فیلتر پرورش ماهی

کارشناس فروش: مهندس چگنی 989163680700+

درام فیلتر پرورش ماهی
روش ساخت درام فیلتر ، قیمت درام فیلتر

کارشناس فروش: مهندس چگنی 989163680700+

درام فیلتر پرورش ماهی
روش ساخت درام فیلتر ، قیمت درام فیلتر

کارشناس فروش: مهندس چگنی 989163680700+

درام فیلتر پرورش ماهی

کارشناس فروش: مهندس چگنی 989163680700+

درام فیلتر پرورش ماهی

کارشناس فروش: مهندس چگنی 989163680700+

درام فیلتر پرورش ماهی

کارشناس فروش: مهندس چگنی 989163680700+

درام فیلتر پرورش ماهی

کارشناس فروش: مهندس چگنی 989163680700+

درام فیلتر پرورش ماهی

کارشناس فروش: مهندس چگنی 989163680700+

درام فیلتر پرورش ماهی

کارشناس فروش: مهندس چگنی 989163680700+

درام فیلتر پرورش ماهی

کارشناس فروش: مهندس چگنی 989163680700+

درام فیلتر  سری H از جنس استیل با حداکثر جریان عبوری 180  لیتر بر ثانیه

درام فیلتر سری H از جنس استیل با حداکثر جریان عبوری 180 لیتر بر ثانیه

درام فیلتر  سری A از جنس استیل با حداکثر جریان عبوری 280  لیتر بر ثانیه

درام فیلتر سری A از جنس استیل با حداکثر جریان عبوری 280 لیتر بر ثانیه

درام فیلتر سری M از جنس استیل با حداکثر جریان عبوری 750 لیتر بر ثانیه

درام فیلتر سری M از جنس استیل با حداکثر جریان عبوری 750 لیتر بر ثانیه

درام فیلتر سری M از جنس استیل با حداکثر جریان عبوری 750 لیتر بر ثانیه

درام فیلتر سری D از جنس استیل با حداکثر جریان عبوری 1100 لیتر بر ثانیه