بیماری های متداول ماهی قزل آلای رنگین کمان

تولید قزل آلا بیشتر به صورت متراکم است، بیشتر ماهی های پرورشی در معرض استرس ها، که احتمال درگیر شدن با پاتوژن های خطرناک ( ویروس ها، باکتری ها، قارچها یا انگل ها ) و بیماری های محیطی یا تغذیه ای را افزایش می دهد. بنابراین، مشاهده رفتار ماهی مهم است. بارزترین علائم بیماری رفتار غیر طبیعی یا غیر معمول است، مانند کاهش اشتهاء، جمع شدن در ورودی آب، نفس نفس زدن روی سطح آب برای هوا، گیج بودن، روی سطح آب چرخیدن یا شناور شدن. اگر ماهی از نزدیک مشاهده شده باشد، مات شدن، بیرون زدگی چشم، زخم، تاول، ریزش فلس، تغییر رنگ یا خونی بودن قسمتی از بدن و کاهش یا افزایش مقدار موکوس سطح بدن از علائم شایع بیماری می باشند. مزارع پرورش ماهی ممکن است با طیف وسیعی از بیماری های مختلف برخورد کنند که با علائم و نشانه های شرح داده شده مطابقت کند. به منظور شناسایی و درمان بیماری ها، آنها را بر اساس علت و عوامل بیماری زا طبقه بندی کرده اند. بر این اساس، ویروسی، باکتریایی، قارچی، انگلی، و بیماری های محیطی و تغذیه ای طبقه بندی شدند. خلاصه ای از بیماری های شایع در ادامه وجود دارد. در صورت مشاهده بیماری، مشورت با یک متخصص ضروری و لازم است

تشخیص و درمان بیماری قزل آلای رنگین کمان
برای درمان بیماری قزل آلای رنگین کمان دو گام اساسی وجود دارد گام اول تشخیص بیماری که شامل موارد زیر می باشد
یک - تغییرات رفتاری ماهی ( بی اشتهایی، کم تحرکی، تلفات و ....)
دو - علائم ظاهری ماهی ( تغییر رنگ بدن، جراحات جلدی و ...)
سه - علائم داخلی ماهی ( خونریزی های داخلی، تورم کبد و طحال، تورم و خونریزی آبششها و ...)
گام بعدی شناسایی داروی مناسب برای بیماری ماهی و محاسبه و اندازه گیری دارو برای درمان بیماری می باشد.


آئروموناس هیدروفیلا
کلومناریس
بیماری آب های سرد
بیماری باکتریایی آبشش
بیماری دهان قرمز
ویبریوزیس
پاستورولوزیس
فرونوکلوزیس
استرپتوکوکوزیس
VHS
IPN
IHN
بیماری ساپرولگنیوزیس
بیماری لکه سفید یا ایک
بیماری چرخش
Diplomonadida
دیپلوستومیازیس یا کرم چشم
تغییرات پی اچ آب
بیماری حباب گازی
بیماری های تغذیه ای و آفتاب سوختگی